Coaching Empresarial Com ajudem a l'empresa
a través del Coaching?

¿Coaching Executiu, organitzacional o d’equips??

El coaching busca l’activació de l’aprenentatge sostingut d’individus i organitzacions per a que puguin posar en valor el seu màxim potencial i, així, adaptar-se a l’entorn canviant que els rodeja.

Do it! compta amb un equip de coaches que han estat formats per pioners i experts del coaching a nivell nacional i internacional de l’alçada de Tim Gallwey, Myles Downey, Frank Bresser, Viviane Launer, Alfonso Medina o Leonardo Ravier.

El Coaching és un procés creatiu basat en l’aprenentatge natural del èsser humà, en el que un mínim de dues persones mantenen una relació professional amb una durada determinada i acordada. Un d’ells, el coach, utilitza les seves competències a favor de l’altre, el coachee, que aconsegueix així reflexionar i passar a l’acció de forma lliure i responsable en direcció als seus objectius, aconseguint d’aquesta manera alts nivells d’auto-reflexió, auto-consciència i auto-motivació.

 

Coaching executiu

Voleu desenvolupar el vostre màxim potencial dins de l’organització? Voleu millorar les vostres habilitats?

Coaching organitzacional

Busqueu un canvi de rumb? Heu d’adaptar-vos a un nou paradigma?

Coaching d’equips

Voleu crear un equip efectiu? Cohesionar un grup?

 

El procés de coaching consisteix en la realització de sessions periòdiques en les que s’estableix un pla d’acció per poder assolir l’objectiu fixat per l’empresa. Es porta a terme un seguiment de l’evolució del procés i es dona feedback a la organització mitjançant informes de sessió.

 

El procés de coaching pot servir per:
  • – Aconseguir que els membres de l’empresa vagin en la mateixa direcció.
  • – Trobar solucions creatives i nous enfocs.
  • – Conciliar vida laboral i personal.
  • – Gestionar l’estrès.
  • – Augmentar el rendiment i vèncer limitacions.
  • – Alinear sota un mateix objectiu els membres d’un equip.
  • – Definir els rols i objectius individuals i integrar-los amb els de l’equip.
  • – Augmentar la motivació.

 

Voleu integrar-ho tot?

Si necessiteu una transformació que impliqui bona part de les persones de la vostra organització, Do it! us acompanya en aquest viatge amb un PROGRAMA INTEGRAL.

 

Diagnòstic
Us proposarem un programa a mida des de la fase inicial de Diagnòstic, analitzant els àmbits del Coaching, Lideratge i Management.

Coaching Organitzacional
Dissenyarem i durem a la pràctica un programa de coaching des de la cúpula directiva partint de la visió, valors i objectius corporatius.

Coaching Executiu i d’Equips
Establirem i posarem en marxa un calendari de sessions amb persones i equips identificats amb potencial de desenvolupament a la fase de Diagnòstic.

Tallers de Formació
Definirem i realitzarem un programa formatiu eminentment pràctics en base a les necessitats detectades tant en la fase de Diagnòstic com durant l’ execució del programa de Coaching.

Resultats!
Avaluarem els resultats obtinguts una vegada finalitzat el programa i de les activitats que se’n derivin del mateix, comparant la situació de partida i final.

 

Feu el pas i viviu una experiència transformadora que farà de l’ empresa una organització en continu aprenentatge i creixement!